ביום הכיפורים מתחם קבר רחל סגור לכניסה רגלית,
אבל אי"ה נהיה שם בשבילכם ונזכיר את השמות שתשלחו לנו לתפילה,
ונעתיר לקב"ה בתפילה לכתיבה ולחתימה טובה לכם ולכל בני משפחותיכם.

יהי רצון שנזכה ויתקיים בנו "לפני ה' תטהרו".

לפדיון כפרות באמצעות
הקופה הדיגיטלית של קבר רחל
לחצו כאן
ותקבלו מיידית קבלה מוכרת מס (סעיף 46)

סדר אמירת 'פדיון כפרות' בכסף

נהגו ברוב קהילות ישראל לקחת סכום כסף בבוקר ערב יום הכיפורים או במהלך עשרת ימי תשובה, עבור ואוחזים את הכסף ביד ימין ואומרים:

"בני אדם יושבי חושך וצלמוֶת, אסירי עוני וברזל. יוציאם מחושך וצלמוֶת, ומוסרותיהם ינתק. אוילים מדרך פשעם, ומעונותיהם יתענו. כל אוכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מוֶת. ויזעקו אל ה’ בצר להם ממצוקותיהם יושיעם. ישלח דברו וירפאם, וימלט משחיתותם. יודו לה’ חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. אם יש עליו מלאך אחד מִנִי (=מתוך) אלף, להגיד לאדם יושרו. ויחנוּננו ויאמר : פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר".

ומסובבים את הכסף מעל הראש 3 פעמים ותוך כדי זה אומרים:

"זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה (אפשר להוסיף: לחיזוק קול התורה והתפילה ויישוב הארץ ליד קבר רחל אמנו עליה השלום), ואני אלך ואכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום".

אפשר ומומלץ לעשות 'סדר כפרות' עם כל אחד מבני הבית בנפרד.

לאחר שסיימנו את סדר הכפרות ניתן לשלוח את הכסף לקופה הדיגיטלית של בני רחל בקבר רחל
התרומה מוכרת לצורכי מס (סעיף 46) ומיד לאחר התשלום תישלח קבלה למייל שלכם.

למעבר לקופה הדיגיטלית של קבר רחל אונליין לחצו כאן.