הרשמתך ללימוד הנשים
לקראת ראשי חודשים
נקלטה בהצלחה

ברוכה הבאה!

ניפגש באולם מדרשת 'בני רחל'
במתחם קבר רחל
ביום רביעי כ"ה באלול
החל משעה 19:30
עם הרבנית דבורה רוזנברג ואורה טובי

להלן התכנית המלאה:

ניתן לתרום להקדשת שיעורי רבניות לע"נ, לרפואה, לפרנסה וכו'

שימי לב!
הלימוד יתקיים באולם ישיבת 'בני רחל', הנמצא על המשך הדרך כ-30 מטר לאחר הכניסה לעזרת נשים.