תקנון דפי אינטרנט וסליקה של עמותת 'בני רחל'

דף אינטרנט זה מופעל על ידי עמותת "בני רחל" (להלן- "העמותה") ומאפשר עיון בתוכן ובסרטונים, רכישות, הרשמה לקבלת תכנים ומוצרים, ואיסוף תרומות עבור העמותה. כל שימוש בעמודי האינטרנט של העמותה מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה. אנא קראו אותו בעיון.

1. בעת רכישה או מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה, והאם התקבלה או נדחתה. הסליקה בדף מאובטחת לפי תקן PCI DSS מחמיר.
2. עמותת "בני רחל" מאפשרת לך באמצעות אתר לקרוא ולצפות בתוכן מגוון, וכן לרכוש מוצרים או לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה. לאחר ביצוע הרכישה או התרומה תישלח קבלה למייל לפי פרטי המשלם שהתקבלו, או לכתובתו באמצעות הדואר.
3. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה. העמותה מתחייבת להשתמש בכספי התרומות למימוש מטרות העמותה בלבד. לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.
4. מדיניות ביטול תרומה: מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב או ביטול העסקה בתוך 30 יום מיום שבוצעה באינטרנט ע"פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי, ובמידה ויוטלו עמלות הם יקוזזו מההחזר. במקרה של ביטול עסקה יש ליצור קשר במייל הבא: beneyrachel@gmail.com או בטלפון: 02-5402466
5. רכישה שבוצעה עם פרטי אשראי (מלבד תרומה כנ"ל) תבוטל ותוחזר ללקוח רק לאחר פניה מנומקת ומשכנעת בכתב לדוא"ל bneyrachelmm@gmail.com.
6. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתרים ובדפים שהיא מפעילה באינטרנט או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
7. מדיניות הגנת פרטיות : העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים, ותמנע כל מסירת פרטים לצד שלישי, פרט לפרטים המחויבים במסירה בהתאם לחוק או הנחיות מבקר המדינה. המידע ישמר במאגר העמותה בלבד וישמש לצורך שמירת קשר בעתיד ע"י העמותה בלבד (הלקוח יוכל לבקש הסרה מהתפוצה בכל דיוור).