נשמח לראותכם 🙂

ברוך דיין האמת. חבל על דאבדין. ישיבת "בני רחל" בקבר רחל המומה וכואבת עם כלל בית ישראל על הסתלקותו היום של מורנו ורבנו הרב אברהם יהושע צוקרמן זצוק"ל, מגדולי תלמידי החכמים בבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, שהשיב נשמתו לבורא ביום ג' באלול. נאלצנו לעצור את המשך יום הלימוד. אי"ה השיעורים הנוספים יתקיימו במועד אחר.